Whitepaper: Het collectieve proces van aanleren en afleren

Door André Wierdsma
Hoe ga je als leidinggevende om met veranderende principes van samenwerken? Veel bedrijven streven naar een hogere flexibiliteit en meer klantgericht handelen door medewerkers. Dit vraagt van medewerkers eigen initiatief en zelfsturing binnen gegeven kaders. In deze whitepaper laat prof. dr. André Wierdsma je zien hoe jij als leidinggevende deze uitdaging kunt aangaan.
Whitepaper: Het collectieve proces van aanleren en afleren

 

Hoe ga je als leidinggevende om met veranderende principes van samenwerken?
Veel bedrijven streven naar een hogere flexibiliteit en meer klantgericht handelen door medewerkers. Dit vraagt van medewerkers eigen initiatief en zelfsturing binnen gegeven kaders. Deze ambitie verlangt een overgang van positioneel naar transactioneel organiseren. Daarbij gaat het niet om het veranderen van gedragsregels, maar om het veranderen van principes van samenwerken.

Bij transactioneel organiseren staat waarde creatie voor de klant centraal. De onderlinge verhoudingen komen pas ter sprake als de resultaten daar aanleiding toe geven. Dit betekent nog al wat voor mensen. Een verandering van positioneel naar transactioneel vergt een collectief proces van aanleren en afleren. In deze whitepaper laat prof. dr. André Wierdsma je zien hoe jij als leidinggevende deze uitdaging kunt aangaan.


Inhoud van de Whitepaper

  • Van positioneel naar transactioneel organiseren
  • Medewerkers worden ‘actors’
  • Fundamentele veranderingen in denken en doen
  • Vier stappen op weg naar principiële veranderingen:

1. Creëer dialoogplatformen
2. Ga op zoek naar vernieuwende krachten
3. Concretiseer de gedeelde droom
4. Onderhoud en verbeter de nieuwe situatie

Download hier de whitepaper