• Veranderkunde reeks najaar

    Dé masterclasses voor succesvol verandermanagement

    31 oktober t/m 6 december 2017, Baarn

Veranderkunde reeks najaar

Dé masterclasses voor succesvol verandermanagement

31 oktober 2017, Baarn


Schrijf je in!

 

Mutimediaal Veranderkundepakket

Tijdens de Veranderkunde reeks wordt gebruik gemaakt van populaire management- en  luisterboeken. Je kunt dit multimediale Veranderkundepakket bij jouw inschrijving mee bestellen. Doordat de masterclasses en sprekers in het voor- en najaar van elkaar verschillen, bieden we per reeks een ander pakket aan. 

Het multimediale Veranderkundepakket heeft een ondersteunende rol tijdens de reeks en bestaat uit:

 Zes managementboeken
 Drie luisterboeken

Je krijgt jouw complete multimediaal Veranderkundepakket voor aanvang van de masterclasses toegestuurd.

Bij gelijktijdige inschrijving van 3 of meer deelnemers ontvangt iedere deelnemer Het multimediale veranderkundepakket geheel gratis. 


Managementboeken

 

 

Leren samenwerken tussen organisaties
Auteurs: Wilfrid Opheij en Edwin Kaats 
 

Winnaar van Managementboek van het Jaar 2013!
 

Samen bouwen aan allianties, netwerken, ketens en partnerships. Goed kunnen samenwerken is voor de toekomst van iedere organisatie van groot belang. Het aangaan van samenwerkingsrelaties tussen organisaties zoals een alliantie, netwerk, keten of een strategisch partnership blijkt in de praktijk niet eenvoudig te zijn. Als u als bestuurder, toezichthouder, lijnmanager, alliantiemanager of adviseur een rol speelt in een samenwerkingsverband blijken er heel andere regels en logica aan de orde te zijn. Dit boek helpt om deze regels en logica te doorzien.
 

Voor een succesvolle samenwerking moet je als organisatie in staat zijn een deel van je autonomie of resultaatverwachting op te geven in het vertrouwen dat je er meer voor terugkrijgt. Dat is niet altijd gemakkelijk. Betrokkenen spreken niet dezelfde 'taal', hebben andere verwachtingen en interpreteren zaken verschillend. Dan helpt het een gemeenschappelijke bril op te zetten. Zo'n gemeenschappelijke bril biedt dit boek.

     
 

Doorbreek de cirkel! 
Auteur: Arend Ardon
 

Hoe managers onbewust verandering blokkeren.
De meeste managers hebben tegenwoordig veel kennis over verandermanagement. Toch loopt het nogal eens spaak. 'Geen wonder,' zegt Arend Ardon, 'hun kennis stuurt maar zeer beperkt hun handelen. Zonder dat ze het weten hebben zij aannames over hun medewerkers die hen juist in de problemen brengen. En onbewust vertonen zij gedrag waarmee zij initiatief en verantwoordelijkheidsgevoel van medewerkers ondermijnen. Om de situatie te redden, voeren ze de druk op en maken gevoelige onderwerpen onbespreekbaar. Onbewust en onbedoeld. Zo ontstaan vicieuze cirkels en terugkerende problemen.' 
De enige manier om zulke taaie situaties te doorbreken is te begrijpen hoe je die als manager zelf in stand houdt. Ardon maakt glashelder hoe zulke situaties ontstaan en biedt doe-het-zelfinterventies om ze te doorbreken. Dit ideeënrijke, praktische en wetenschappelijk onderbouwde boek laat haarfijn zien wat er echt gebeurt terwijl we praten over verandering.

     
 

Organisatiedynamica 
Auteur: Thijs Homan
 

Dit boek biedt een nieuw perspectief op organisatieverandering: de 'binnenkant' van verandering. Daarbij staat de vraag hoe verandering wérkelijk gaat centraal. Wat gebeurt er precies als organisaties veranderen? Hoe beleven de betrokkenen dat? En onder welke condities komen zij in beweging? Een grondige analyse van de dynamieken in en van dat organisatielandschap leidt tot nieuwe inzichten over wat organisatieverandering nu echt is.

     
  Nieuw Europees Organiseren 
Auteurs: Jaap Peters, Jaap Jan Brouwer

Jaap Peters en Jaap Jan Brouwer publiceerden voorheen regelmatig over de tegenstellingen tussen de Anglo-Amerikaanse en Europese wijze van organiseren. In dit boek hebben zij hun krachten gebundeld en staat de vraag hoe Europese organisaties er nu precies uitzien centraal. Na een korte schets te hebben gegeven van de wereld waarin we op dit ogenblik leven, lopen ze de verschillende organisatiethema's in samenhang langs. Telkens wordt vanuit een Europees perspectief naar de missie, visie en strategie van de organisatie en naar de inrichtingsvraagstukken op het terrein van structuren, systemen, mensen en cultuur gekeken.
     
 

Plezier beleven aan taaie vraagstukken 
Auteur: Hans Vermaak
 

Taaie vraagstukken zijn er in overvloed: denk aan samenwerking tussen professionals, ondernemende bureaucratieën, verandering van organisatiecultuur, duurzaam ondernemerschap of multiculturele samenwerking. Zulke vraagstukken kenmerken zich door complexiteit: veel factoren en veel actoren hebben er mee te maken. Ze zijn niemand en van iedereen tegelijk. Het maakt ze zowel lastig kenbaar als moeilijk maakbaar.
 

Dit boek ontving de prijs voor het beste boek in 2009 op het gebied van organisatieadvies van de Orde van Organisatie Adviseurs (OOA) en de onderzoeksprijs 2011 van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK). Het stond verder op de shortlist van Managementboek van het Jaar 2010 en de Van Poeljeprijs 2010 van de Vereniging Bestuurskunde.

     
 

Onderweg- Pragmatisch veranderen in robuuste organisatie 
Auteurs: Leike van Oss, Jaap van 't Hek
 

Wat kan je als veranderaar doen als je weet dat organisaties robuust en deels onveranderbaar zijn? Hoe krijg je het dagelijks handelen van mensen veranderd in een context die voortdurend uitlokt het voormalig succesvolle gedrag te blijven vertonen? Kortom; hoe zijn organisaties veranderbaar?
 

In 'Onderweg' laten Leike van Oss en Jaap van 't Hek zien hoe duurzame verandering in robuuste organisaties plaatsvindt. De sleutel? Het pragmatische vermogen van de organisatie zelf. Van Oss en Van 't Hek beschrijven hoe mensen in de organisatie hun werkpraktijk organiseren en veranderen, en hoe je je veranderstrategie hierop kunt aansluiten. 
 

De lezer krijgt inzicht in het maken van de vertaling van de abstractie waarmee iedere geplande verandering begint, naar het daadwerkelijk anders handelen van mensen.
 

De bijlage achterin het boek bevat meer dan veertig checklists en oefeningen waar de pragmatische veranderaar direct mee uit de voeten kan.


 

Luisterboeken

 

 

 

Veranderen als chaotisch proces 
Auteur: Thijs Homan
 

Organisatieverandering kunt u op meerdere manieren definiëren. Allereerst als een formeel verandertraject waarbij een veranderaar door veranderkundig verantwoorde interventies mensen probeert 'om te krijgen'. Maar organisatieverandering kunt u ook definiëren als de manier waarop organisaties en de mensen die er werken, zichzelf veranderen. Deze tweede definitie van organisatieverandering - zichzelf veranderen dus - is het onderwerp van deze aflevering. Weliswaar is het een wat minder gebruikelijk perspectief, maar juist daarom extra interessant en wel omdat duidelijk wordt dat veel mensen in organisaties veranderen ondanks de formele verandertrajecten die er gaande zijn. Andersom geformuleerd: naarmate er meer wordt geprobeerd om verandering te managen, zullen de betrokkenen juist minder veranderen.

     
 

Strategieën voor veranderen 
Auteur : Hans Vermaak
 

Bij de keuze voor een veranderstrategie gaat het in eerste instantie niet om uitgewerkte interventieplannen, maar om de redenering erachter welke insteek het meeste slaagkans heeft. Gelooft u in een politieke onderhandeling, in een verleidingsroute of moet er vooral geleerd worden? Er zijn veel soorten veranderstrategieën. U kunt dus kiezen en dat is maar goed ook, want niet elke strategie werkt altijd even goed.
 

Maar wélke soort aanpak kiest u? Twee zaken zijn van belang: u moet weten welke strategieën er te koop zijn (want anders kúnt u niet kiezen) en u moet weten wat de werkingsprincipes achter elke strategie zijn omdat zij de strategie tot leven brengen en haar werkbaar maken. In deze luisterCD krijgt u eerst een overzicht van mogelijke veranderstrategieën waarbij het ‘kleurendenken’ als conceptuele kapstok is gebruikt. Daarna krijgt u te horen hoe u in de praktijk met veranderstrategieën kunt werken. Negen veel voorkomende valkuilen worden gepresenteerd waardoor in die praktijk de keuze voor een veranderaanpak niet goed gemaakt wordt. Er wordt uitgelegd hoe deze valkuilen te omzeilen.

     

Inschrijven

Incompany masterclasses

Geïnteresseerd in incompany masterclasses?
Bel of mail ons gerust voor meer informatie.

   

 
Congresmanager Veranderkunde 

Mail: Monique Krol

M: +31 (0)88 584 08 37

 

 

 

Organisatie 

PE Punten

  Dit programma is geaccrediteerd voor 18 NBA punten

Reacties deelnemers

"De prima inhoudelijke colleges, met toegewijde sprekers zijn een verrijking"
Joop de Graaff, Contactcenter Specialist Metjoop Interim Management & Advies

"Erg onderhoudend, veel humor, herkenbaar. Theorie en praktijk verweven. Geweldig!"
Hilde Vogelzang, Zelfstandig professional en toezichthouder

 

"Zowel de inhoud als de wijze waarop de lesstof gebracht werd was uitstekend"
Arnoud Buiting, Hoofd Operationeel Voorbereiding VNOG 

Heb je vragen?


Monique Krol
Congresmanager

moniquekrol@vakmedianet.nl
088-5840837