• Veranderkunde reeks najaar

  Dé masterclasses voor succesvol verandermanagement

  31 oktober t/m 6 december 2017, Baarn

Veranderkunde reeks najaar

Dé masterclasses voor succesvol verandermanagement

31 oktober 2017, Baarn


Schrijf je in!

 

 

Arend Ardon

   Masterclass: Doorbreken van ingesleten patronen
De meeste managers hebben tegenwoordig een hoop kennis over verandermanagement. Toch loopt het nogal eens spaak. "Geen wonder", zegt Arend Ardon, "onze kennis stuurt maar zeer beperkt ons handelen. Zeker als het spannend wordt, produceren we vaak effecten die weinig te maken hebben met onze goede (verander)intenties. Onbewust en onbedoeld. Zo kan het behoorlijk vast komen te zitten".
Ardon helpt je kijken naar jouw eigen praktijksituaties en hoe je die in stand houdt met jouw aannames en gedragingen. Middels praktijkvoorbeelden, persoonlijke verhalen en wetenschappelijk onderbouwde inzichten krijg je zicht op interventies die het leren weer op gang brengen en het vuur doen aanwakkeren.
   

 

 

 

Leike van Oss

 

Masterclass: Onveranderbaarheid van organisaties
In organisaties lijkt verandering de enige constante, maar toch laat een organisatie zich niet zomaar veranderen. In deze masterclass verkennen we de achtergrond van dit fenomeen en zoeken we de oplossing niet in het individu, maar in de organisatie als robuuste, dierbare en vertrouwde omgeving. Een omgeving waarin helder is hoe je je tot elkaar verhoudt, en waarin duidelijk is wat werkt en wat niet werkt.
 

Tijdens iedere organisatieverandering krijg je te maken met die robuuste kant van organisaties. Een kant die ervoor zorgt dat een organisatie stabiel blijft en die continuïteit waarborgt. Maar ook een kant die ervoor kan zorgen dat een organisatie onveranderbaar lijkt. 
In deze masterclass laat Leike van Oss zien dat robuustheid misschien voor de veranderaar een probleem is, maar voor de organisatie juist een oplossing. Ze verkent nut en noodzaak van robuustheid, de patronen die het voortbrengt en de waarde ervan voor mensen in organisaties. Daarna verkennen we hoe je als veranderaar die robuuste patronen kunt herkennen, en waaraan je kunt zien hoe het juist die robuuste kant is die zich teweerstelt tegen verandering. Maakt robuustheid een organisatie onveranderlijk? Nee, dat niet. In het tweede deel van de masterclass verkennen we hoe je, juist met kennis over die robuuste kant van een organisatie, kunt zorgen dat een verandering beklijft.

 

 

 

 

Hans Vermaak

 

 

Masterclass: Plezier beleven aan complexe vraagstukken
Veranderagenda’s zijn vaak vol met een overmaat aan top down trajecten. Daar is niets mis mee als het om zaken die pakbaar en grijpbaar zijn: een afslanking, een nieuwe strategie, een decentralisatie. Daar is niets mis mee. Die zijn nodig - zeker in deze tijd. Daarnaast zijn er echter complexe opgaven die niet op die manier implementeerbaar zijn. Die staan minder vaak op de agenda en dat is jammer. Want het gaat vaak over het primair proces waarmee je iets betekent voor de buitenwereld. Denk aan de samenwerking tussen medisch specialisten, het innoveren van dienstverlening of het werken dwars over muren in de jeugdzorg.
Deze masterclass gaat in op hoe je als veranderaar omgaat met die complexe opgaven. Als top down implementeren niet werkt, hoe doe je het dan? We gaan in op de volgende vragen: 

 • Wat kenmerkt complexe vraagstukken en waarom zijn juist die zo de moeite waard? 
 • Welke benaderingen bewijzen slechte diensten? En waarom zijn die toch populair?
 • Wat blijkt beter te werken? En wat maakt die benaderingen zo omstreden? 
 • Hoe word je meester in het aanpakken van complexe vragen

Een goede vuistregel is dat een veranderaanpak evenveel finesse moet hebben als de vraagstukken zelf. Dat betekent dat dit een veeleisende masterclass is met veel theorie.

 

 

 

 

Wilfrid Opheij

 

 

Masterclass: Veranderen tussen organisaties
(Wilfrid is onze nieuwe expert voor de najaarsreeks) 
De context van vrijwel alle organisaties is sterk in verandering. Die wereld wordt steeds meer gekenmerkt door complexiteit, pluriformiteit en verandering. Organisaties moeten zich anders verhouden tot die context, die steeds meer het karakter krijgt van ‘eco systemen’. In die ecosystemen wordt organiseren op basis van hiërarchie en controle steeds problematischer. In die complexere wereld kan geen enkele organisatie alleen de vraagstukken van deze tijd oplossen. Het gaat dan om andere manieren van organiseren, waarbij organiseren en samenwerken tussen organisaties aan belang wint. We gaan in op de essentie van die verandering en wat dat betekent voor verandering van organiseren.

 • Een blik in de wereld van ecosystemen en netwerken
 • Wat betekent die veranderende context voor organisaties en waarom gaan organisaties samenwerkingsverbanden aan?
 • Welke soorten samenwerking zijn er? En wat zijn condities voor succesvolle samenwerking?
 • Wat betekent dat voor organiseren en welke interventies kun je toepassen voor verbetering?
 • Hoe helpt verbindend leiderschap bij dat veranderen tussen organisaties?

Voor een succesvolle samenwerking moet je als organisatie in staat zijn een deel van je autonomie of resultaatverwachting op te geven in het vertrouwen dat je er meer voor terugkrijgt. Dat is niet altijd gemakkelijk. Betrokkenen spreken niet dezelfde 'taal', belangen verschillen, mensen hebben andere verwachtingen en interpreteren zaken verschillend. Dan helpt het een gemeenschappelijke bril op te zetten. Deze masterclass gaat dus niet over veranderen ‘binnen organisaties’, maar over verandering in de relaties tussen organisaties.

 

 

 

 

Thijs Homan

 

 

Masterclass: De binnenkant van veranderprocessen

In deze masterclass gaat Thijs Homan in op de processen die gaande zijn aan de ‘binnenkant' van de organisatie. Verandering vindt niet plaats door aan de ‘buitenkant' mooie interventies en fraaie acties naar de betrokkenen te verzenden. Verandering is juist het resultaat van spontane betekenisgevende processen waarbij informele interactie, machtsverhoudingen, groeps- en intergroepsdynamieken en ‘ideeënsex' een belangrijke rol spelen.
Thijs Homan beschouwt echte organisatieverandering als een chaotisch proces, dat veel minder maakbaar en stuurbaar is dan de term verandermanagement doet geloven. In zijn college leer je hoe dergelijke zelforganiserende dynamieken werken, waarbij jij als deelnemer wordt uitgedaagd om al zijn concepten direct toe te passen op cases uit jouw eigen praktijk. Ook krijg je concrete handvatten voor datgene dat je wél kunt doen. Daarbij is het motto: veranderen als de kunst van het nietsdoen (is heel hard werken).

 

 

 

 

Jaap Peters

 

 

Masterclass: De veranderende rol van leiderschap
Het succes van het veranderingsproces staat of valt met jouw manier van leidinggeven. Inzicht in je eigen leiderschap is dus bepalend voor het resultaat!
Leiderschap draait, behalve om strategische visie, klantgerichtheid, innovatief en inspirerend vermogen, met name om irrationele karakterkenmerken. Deze domineren dusdanig dat zij destructief werken.
Deze masterclass leert jou hoe je effectiever optreedt als leider. Aan de hand van levendige voorbeelden uit de praktijk ga je de confrontatie aan met je eigen stijl van leiderschap. Durf jij in de spiegel te kijken?

 

 

 

 

Inschrijven

Incompany masterclasses

Geïnteresseerd in incompany masterclasses?
Bel of mail ons gerust voor meer informatie.

   

 
Congresmanager Veranderkunde 

Mail: Monique Krol

M: +31 (0)88 584 08 37

 

 

 

Organisatie 

PE Punten

  Dit programma is geaccrediteerd voor 18 NBA punten

Reacties deelnemers

"De prima inhoudelijke colleges, met toegewijde sprekers zijn een verrijking"
Joop de Graaff, Contactcenter Specialist Metjoop Interim Management & Advies

"Erg onderhoudend, veel humor, herkenbaar. Theorie en praktijk verweven. Geweldig!"
Hilde Vogelzang, Zelfstandig professional en toezichthouder

 

"Zowel de inhoud als de wijze waarop de lesstof gebracht werd was uitstekend"
Arnoud Buiting, Hoofd Operationeel Voorbereiding VNOG 

Heb je vragen?


Monique Krol
Congresmanager

moniquekrol@vakmedianet.nl
088-5840837