Dr. Arend Ardon: “Kansen liggen voor het oprapen, maar je moet wel willen bukken”
 

Arend Ardon is sociaal psycholoog en bedrijfskundige. Hij is vennoot bij Holland Consulting Group en is als kerndocent van de opleiding Master of Science Management consultancy verbonden aan RSM Erasmus University.

Ardon is gepassioneerd veranderkundige en staat bekend om zijn rol bij het op gang helpen van moeizaam verlopende veranderingsprocessen, die na diverse interventies maar niet van de grond komen. Hij begeleidt veranderingsprocessen, meestal op het snijvlak van strategie-implementatie, cultuurverandering en leiderschap. Ardon zet zich in voor professionalisering op het gebied van verandermanagement en organisatieadvies.

 

 
 


Ja, ik meld mij aan voor de masterclass van Arend Ardon
 

Arend Ardon: "Veranderkunde gaat over het vermogen van mensen in organisaties om zich te vernieuwen en verbeteren. Het vak veranderkunde maakt zelf op het moment een verandering door. De aandacht verschuift van het uitrollen van plannen naar het stimuleren van beweging. Nieuwe perspectieven laten zien dat klassieke veranderbenaderingen kunnen leiden tot averechtse uitkomsten. Niet in het minst door ons denken en ons handelen." 

"Ik ben sociaal psycholoog en bedrijfskundige. Met die achtergrond hield ik me al vroeg bezig met het gedrag van mensen in een zakelijke omgeving. De veranderkunde heeft mij domweg gegrepen. Misschien heeft het vak nog wel meer voor mij gekozen dan andersom. Het fascineert mij mateloos hoe grote groepen individuen er al dan niet in slagen zich te vernieuwen. Het heeft er toe geleid dat ik nu al 20 jaar actief ben in het vak en onlangs promotieonderzoek deed naar leiderschap en interventies in complexe veranderingsprocessen. Heerlijk! Het vak heeft me nu gevangen. En dat laat ik me met veel plezier overkomen.

Klassieke alom geaccepteerde veranderaanpakken zijn te vaak niet succesvol. Deels omdat het denken waarop die plannen zijn gebaseerd soms dubieus is, deels omdat ons eigen handelen niet consistent is met onze goede intenties. Zo kunnen we averechtse effecten sorteren, die we gemakkelijk te lijf gaan met hetzelfde denken en handelen. Anders veranderen betekent dan anders denken, handelen en interveniëren. 

Deelnemers kunnen een confronterende boodschap verwachten: de problemen die we in verandering ervaren, houden we doorgaans zelf in stand. Onbewust en onbedoeld. Terwijl we willen veranderen, bevestigen we juist het bestaande. Ik laat niet alleen zien hoe we dat doen, maar ook hoe we veranderprocessen (nieuw) leven kunnen inblazen. Met veel voorbeelden en weinig modellen.

Voor mij is de masterclass geslaagd als deelnemers concrete sleutels in handen hebben om in hun eigen veranderprocessen effectiever te handelen en vooral zin hebben daarmee aan de slag te gaan."