Drs. Leike van Oss
 

Leike van Oss werkt als organisatieadviseur, interim-manager en coach en vormt samen met Jaap van 't Hek organisatievragen. Als adviseur houdt zij zich bezig met onder andere strategische heroriëntaties, organisatieontwikkelingstrajecten, fusies en reorganisaties, teamsamenwerking en leiderschapsontwikkeling. Als interim-manager is zij vaak actief in organisaties waarin verandering en organisatieontwikkeling in het primair proces in combinatie met herijking van staflijnverantwoordelijkheden aan de orde zijn. Zij is als docent verbonden aan diverse masterprogramma's voor ervaren veranderaars.

Leike is geïnteresseerd in hoe organisaties robuust worden en blijven, maar ook hoe die robuustheid zich uit in vastlopende patronen en hoe die patronen weer open te breken. In haar opdrachten richt zij zich niet zozeer op de vergezichten, idealen en stippen op de horizon, maar vooral op hoe de verandering werkend te krijgen. 
Leike van Oss schreef samen met Jaap van 't Hek de boeken: Onveranderbaarheid van organisaties, Ondertussen in de organisatie, en Onderweg - Pragmatisch veranderen in robuuste organisaties.
 

 

 

foto: Marco Peters

 


Ja, ik meld mij aan voor de masterclass van Leike van Oss